1 


Media

Documents
30 Mar 1652 - Marriage Banns of Arent Isaacszen 'van Hooksiel' and Sara van de Cliet in Amsterdam
30 Mar 1652 - Marriage Banns of Arent Isaacszen "van Hooksiel" and Sara van de Cliet in Amsterdam
The document reads (in Dutch):
Den 30 Maart 1652
Compareerden als vooren Arent Ysackss van Hoeksiel wonende Dijckstraet schoenmakergesel. Out 28 jaren. Geen ouders hebbende.
En Sara van der Kliet van Amsterdam wonende in de Anjeliersstraat. Oud 22 jaren geassisteerd met haer vader Pieter van de Kliet.

(translated):
30 March 1652
Stood before Arent Ysackss of Hoeksiel living in Dijckstraet (Dike Street) shoemaker's helper. Age 28 years. Having no parents.
And Sara van de Kliet Amsterdam residing in Anjeliersstraat. 22 years old assisted by her father Pieter van de Kliet.

No results found.